Verkeersweetjes

Campagne 'Ik val op!'

 

Ik val op

Fietsverlichting:  Ik val op! In Baarn

Nu de dagen korter worden en de winter er aan komt is het zaak extra te letten op veiligheid. Zorg dat u opvalt tijdens het fietsen, want u bent voor bestuurders van auto’s, vrachtauto’s en bussen toch minder goed zichtbaar ondanks alle spiegels en andere voorzorgsmaatregelen. Een ongeluk ligt echt in een klein hoekje. Zorg er daarom voor dat u zichtbaar bent! Controleer regelmatig uw verlichting en reflectoren en houdt u aan de verkeersregels.

Fietsverlichting en reflectie op een fiets: wat zijn de regels?

Als fietser moet je in het donker en bij slecht zicht goed werkende, niet knipperende voor- en achterlichten voeren. Je mag hiervoor ook losse lampjes gebruiken. Ook moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en velgen of banden.

Regels voor vaste fietsverlichting

 • wit of geel licht voor;
 • rood licht achter;
 • de lampen moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen;
 • de lampen mogen niet knipperen.

Een fiets met 2 voorwielen moet aan de voorkant 2 witte of gele lampen hebben.

Regels voor losse lampjes op een fiets

 • wit of geel licht voor;
 • rood licht achter;
 • de losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam. Dus niet op je hoofd, armen of benen;
 • je mag losse lampjes bevestigen aan je kleding of op je tas;
 • losse lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of overheen hangen;
 • losse lampjes moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen, ze mogen niet knipperen en niet te veel bewegen.

Regels voor reflectie op een fiets

 • een rode reflector (niet driehoek) op de achterkant van de fiets;
 • gele reflectoren op de trappers (voor en achter, links en rechts);
 • witte of gele reflectoren op de wielen (velgen) of banden.

Richtingaanwijzers op een fiets

Een fiets mag 2 ambergele richtingaanwijzers hebben aan de voorkant en achterkant.

Boetes voor rijden zonder licht en reflectie

Je kunt een boete krijgen als:

 • het voor- en of achterlicht van je fiets niet brandt als je in het donker, schemer of bij slecht zicht fietst (de verlichting kan wel aanstaan, maar toch niet branden door bijv. een kapot lampje)
 • € 55,- euro (exclusief administratiekosten)
 • je fietst zonder reflectoren op de achterkant, trappers en wielen (velgen) of banden van je fiets.
 • € 35,- euro (exclusief administratiekosten)
 • het  fietslicht een afwijkende kleur heeft, knippert of als je het op een verkeerde plek hebt bevestigd.
 • € 55,- euro  (exclusief administratiekosten)

Per 1 januari 2016 kan het boetebedrag wijzigen!

Zwaailicht en sirene

 

zwaailicht en sirene

ALS IK EEN VOORRANGSVOERTUIG TEGEN KOM, DAN BLIJF IK KALM EN RUSTiG

Samen met de hulpdiensten kun jij als weggebruiker bijdragen aan een veiliger Nederland. Hoe? Door kalm en rustig te blijven en op de juiste manier te reageren als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. Voor zes veel voorkomende situaties vind je hieronder een filmpje waarin wordt uitgelegd wat je het beste kunt doen.

TIPS VOOR WEGGEBRUIKERS

Advies 1
Als je een voorrangsvoertuig opmerkt, blijf dan kalm en rustig.
Kijk eerst wat de mogelijkheden zijn en kies dan wat je gaat doen.

De bestuurders van voorrangsvoertuigen mogen van verkeersregels afwijken en verkeerstekens negeren, zoals het harder rijden dan de toegestane snelheid en het rijden door rood licht. Deze bestuurders zijn getraind om veilige keuzes te maken.

Het voorrangsvoertuig zoekt zoveel mogelijk zelf zijn weg. Je kunt ervan uitgaan dat de bestuurder ziet waar het voorrangsvoertuig er door kan.

Soms moet je dan in actie komen om het voorrangsvoertuig voor te laten gaan. Doe dit pas op het moment dat dat ook veilig kan. Als ruimte maken tot een onveilige situatie leidt, dan is het ook voor het voorrangsvoertuig veiliger om even te wachten.

• Als een voorrangsvoertuig nadert, vervolg dan je weg met de toegestane snelheid, totdat je op een veilige manier ruimte kunt maken.
• Als er een voorrangsvoertuig nadert en er is een rijstrook vrij, laat deze dan vrij voor het voorrangsvoertuig.
• Als je op een rotonde rijdt, blijf de rotonde dan volgen totdat het voorrangsvoertuig de rotonde heeft verlaten.

Advies 2
Let altijd op de veiligheid en de verkeersregels als je een voorrangsvoertuig voor laat gaan.

• Sta je voor een rood verkeerslicht, kijk dan eerst of het voorrangsvoertuig zelf zijn weg kan vinden. Kan het er niet langs, maak dan alleen ruimte als het veilig kan.
• Als een voorrangsvoertuig wil passeren, blijf dan op de weg en houd zoveel mogelijk rechts.
• Wees er altijd alert op dat er na het passeren van één voorrangsvoertuig meerdere kunnen volgen.

Advies 3
Wees in het algemeen alert in het verkeer

Het is soms lastig een voorrangsvoertuig op tijd op te merken. Uit onderzoek blijkt dat het vaak voorkomt dat je het voorrangsvoertuig laat opmerkt als je rijdt met een wat hogere snelheid en het voorrangsvoertuig van achteren nadert. Je kunt het voorrangsvoertuig dan namelijk pas horen als het al vrij dichtbij is.

• Kijk regelmatig in je spiegels, want dan zie je een voorrangsvoertuig eerder.

Als je stilstaat is het soms lastig om ruimte te maken voor een voorrangsvoertuig. Zorg er daarom voor dat je altijd voldoende ruimte aanhoudt tot je voorganger.

• Als je stil gaat staan, zorg dan dat je de achterbanden van je voorganger nog kunt zien, zodat er ruimte is om plaats te maken voor een voorrangsvoertuig.

Bekijk hieronder ook het voorlichtingsfilmpje van de ANWB

Kijk voor meer informatie op de website zwaailichtensirene.nl

Nieuwe verkeersborden m.i.v. 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 kent Nederland 14 nieuwe verkeersborden.

De nieuwe verkeersborden zijn nodig om het verkeersbeeld overzichtelijker te maken. Dit klinkt als een grote tegenstelling, maar dat is het volgens verkeersminister Schultz niet. 

Vorige week verkondigde minister Schultz nog in BNR’s nationale autoshow dat ze graag minder verkeersborden wil hebben, maar even daarvoor, op 15 september, wijzigde ze het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, waardoor er vanaf 1 januari 2015 14 nieuwe borden bijkomen. Sakkerloot. 

Het meerendeel van de borden, 12 stuks, verschijnt in hoofdstuk F (Overige geboden en verboden), de andere 2 nieuwe borden worden bij hoofdstuk L (Informatie) gevoegd. Welke dit precies zijn kan je vinden in dit document [PDF]. Hierin is te zien dat de focus vooral ligt in verduidelijking voor tractors, trucks, en trams.

Waar het de minister om te doen is, is het plaatsen van standaardborden voor situaties waarvoor momenteel door wegbeheerders allerhande eigen borden worden verzonnen, omdat het huidige aanbod aan verkeersborden de lading niet voldoende dekt. Net als het verkeer, evolueren de borden constant met de tijd mee. De laatste wijziging van verkeersborden was een cosmetische, met andere randen.

Welk bord missen we in Nederland nog? Ik zou het zelf niet weten: wel zou ik opperen voor een reminder op de digitale informatieborden dat bestuurders hun automatische verlichting bij mist of slecht zicht niet moeten gebruiken, ivm het niet branden van de achterlichten.

Voor de volledigheid, hieronder zie je alle 14 de nieuwe borden op een rijtje:

Nieuwe verkeersborden

Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen

Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen van 70 naar 75 jaar

RijbewijskeuringVanaf 1 januari 2014 mogen ouderen 5 jaar langer doorrijden zonder rijbewijskeuring. De keuringsleeftijd gaat dan omhoog van 70 naar 75 jaar.

Automobilisten en motorrijders met rijbewijs B en A moeten zich nu nog vanaf 70 jaar elke 5 jaar laten keuren als zij hun rijbewijs verlengen. Maar vanaf 1 januari 2014 gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar.

Ook zijn vanaf die datum rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar langer geldig. Voor bestuurders tot 65 jaar is een nieuw rijbewijs dan 10 jaar geldig. Na de 70e verjaardag is de geldigheidsduur 5 jaar. Nu ligt die grens nog bij 65 jaar.

Bron: BOVAG

Nieuwe wegmarkeringen

Indeling – Herkenning – Belijning van wegen

Nieuwe wegbelijning foto 1

Belijning op de wegen en de maximum toegestane snelheid Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor de weggebruiker in Nederland niet altijd even duidelijk is op wat voor categorie weg hij rijdt en welk bijbehorend (snelheids)gedrag daar van hem wordt verwacht. Een van de maatregelen uit het Startprogramma Duurzaam Veilig die hier aan tegemoet komt, is het categoriseren van wegen en het per categorie weg opstellen van unieke kenmerken, de zogenaamde Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK). Een herkenbaar en continu wegbeeld en voorspelbare verkeerssituaties verlichten de rijtaak van de weggebruiker. Een middel om dit te bereiken is het totale netwerk van wegen in wegcategorieën in te delen.

Wegcategorieën Wegcategorieën zijn indelingen van wegen naar verkeersfuncties binnen het totale netwerk van wegen, die als zodanig voor de weggebruiker goed herkenbaar zijn. De wijze waarop de functie, de vormgeving en het gebruik van een categorie weg op elkaar zijn afgestemd, is doorslaggevend voor de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling.

De drie functies binnen en buiten de bebouwde kom

Stroomfunctie
Nieuwe wegbelijning foto 2
Een continue doorstroming van het verkeer met een snelheid van maximaal 100 km/h. (tenzij verkeerstekens -al dan niet over beperkte afstand- anders aangeven)  De stroomfunctie is vooral bedoeld voor het afwikkelen van het (doorgaande) verkeer over lange afstanden. Hiermee worden vooral autowegen bedoeld, bestemd voor motorvoertuigen die harder kunnen en mogen rijden dan 50 km/u.

Nieuwe wegbelijning foto 3Gebiedsontsluitingsfunctie Wegen met een gebiedsontsluitingsfunctie vormen het ’middenkader’ van ons wegsysteem. Alleen op kruispunten vindt uitwisseling van verkeer plaats, terwijl op de wegvakken tussen de kruispunten het verkeer (continu) doorstroomt. Het is de verbindingsweg tussen twee (niet aan elkaar grenzende) verblijfsgebieden of een verblijfsgebied en een stroomweg. Deze wegen liggen buiten de bebouwde kom en er geldt een maximumsnelheid van 50, 70 of 80 km. per uur, aangegeven door verkeersborden. Is er geen verkeersbord geplaatst dat de snelheid regelt, dan geldt een maximumsnelheid van 80 km. per uur. De doorgetrokken asstrepen geven aan dat voetgangers, fietsers, bromfietsers, landbouwvoertuigen en brommobielen op deze weg niet mogen komen. Zijn de asstrepen onderbroken, dan mogen land-bouwverkeer en brommobielen wel gebruik maken van deze weg. Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zijn te herkennen aan trottoirbanden aan de zijden van de weg in plaats van de onderbroken witte belijning.

Nieuwe wegbelijning foto 3Erftoegangsfunctie Wegen met een erftoegangsfunctie ontsluiten bijvoorbeeld de afzonderlijke woningen, kantoren, bedrijven, boerderijen, (sport)terreinen en landbouwpercelen in een gebied. Op de erftoegangsweg vindt zowel op wegvakken (erfaansluitingen) als op kruispunten uitwisseling van verkeer plaats. De maximumsnelheid ligt op maximaal 60 km. per uur. Houd op dit soort wegen rekening met de aanwezigheid van alle soorten weggebruikers en grote snelheidsverschillen tussen de weggebruikers onderling.

Toelichting op de belijning Het is uiteindelijk de bedoeling -zodra de belijning uniform/landelijk is doorgevoerd- dat de functie en het daarbij behorend verkeersgedrag, danwel de geldende snelheidslimiet aan de aangebrachte belijning is af te lezen. Autowegen en autosnelwegen vallen ook onder de categorie stroomweg, ook al is hier van een groene belijning geen sprake (middenberm) en is er een ander beleid ten aanzien van de maximumsnelheid. Een stroomweg zonder gescheiden rijbanen kan men herkennen aan de groene middenmarkering. Met deze 40 centimeter groene streep wordt de suggestie gewekt dat er een barrière ligt tussen de twee weghelften. De weggebruiker wordt daardoor extra alert gemaakt op het gevaar van inhalen. Op plaatsen waar naast de groene middenstrook onderbroken witte strepen zijn aangebracht, is inhalen toegestaan. Daarnaast heeft een stroomweg doorgetrokken witte belijning aan de zijkanten van de weg. Dit houdt in dat je hier geen kruisend verkeer hoeft te verwachten.

Gevaren Kruisend verkeer kun je wel verwachten op gebiedsontsluitingswegen; de belijning aan de zijkanten is op dit soort wegen dan ook onderbroken. Ook dit soort wegen heeft een dubbele middenmarkering (zonder groene middenstrook), bedoeld om de weggebruikers extra te attenderen op de gevaren van inhalen.

Erftoegangswegen zijn ingericht op het toegankelijk maken van erven. Op dit soort wegen ontbreekt de middenmarkering en bestaat de kantmarkering uit een onderbroken belijning. De middenstreep is niet aangebracht, omdat het hier gaat om een weg waar snelle en langzame verkeersdeelnemers samen gebruik van maken en waar bovendien bebouwing aan gelegen is, zodat hier in- en uitritten op aansluiten. Hierdoor kunnen grote snelheidsverschillen tussen weggebruikers onderling voorkomen. (auto’s, fietsers, landbouwvoertuigen, voetgangers). Het achterwege laten van de middenstreep moet er voor zorgen dat de weggebruikers voorzichtiger zijn en minder hard rijden. Veelal tref je hier ook fietsstroken of fietssuggestiestroken aan , wat de weg smaller doet lijken en mede een rustiger rijgedrag moet bevorderen.

De weggebruiker moet een wegcategorie vooral gaan herkennen aan de continu aanwezige kenmerken of ontwerp-elementen in het wegbeeld. Markeringen in lengterichting zijn continue aanwezig en zijn daarmee -zodra deze landelijk op eenzelfde wijze zijn aangebracht- een belangrijk onderscheidend wegkenmerk voor de weggebruiker.

Let op! Houd altijd rekening met verkeersborden/-tekens die (tijdelijk) een andere (lagere) maximumsnelheid aangeven!

Nieuwe wegbelijning foto 5   Doorgetrokken kantstrepen -Maximumsnelheid is 100 km/u .-Doorgetrokken middenstrepen -Inhalen is verboden -Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier maximaal 100 km/u mag rijden.
Nieuwe wegbelijning foto 6   Doorgetrokken kantstrepen -Maximumsnelheid is 100 km/u -Onderbroken middenstrepen- Inhalen is toegestaan in veilige situaties- Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier maximaal 100 km/u mag rijden.
Nieuwe wegbelijning foto 7   Onderbroken kantstrepen- Maximumsnelheid is 80 km/u .-Doorgetrokken middenstrepen -Inhalen is verboden
Nieuwe wegbelijning foto 8   Onderbroken kantstrepen- Maximumsnelheid is 80 km/u.- Onderbroken middenstrepen- Inhalen is toegestaan in veilige situaties.
Nieuwe wegbelijning foto 9   Onderbroken kantstrepen/geen middenstreep- Maximumsnelheid is 60 km/u.- Rode stroken aan de zijkanten met fietssymbool- Fietsers op die strook mogen niet gehinderd worden.
Nieuwe wegbelijning foto 10   Onderbroken kantstrepen/geen middenstreep -Maximumsnelheid is 60 km/u.- Fietsers op de rijbaan of op een vrijliggend fietspad

Snelheidsborden op de snelweg

Schultz: snelheidsborden kloppen, perceptie van automobilist is probleem

donderdag 07 november 2013

SnelheidsbordenMinister Melanie Schultz (I en M) gaat de komende tijd 'zo veel mogelijk nadenken' over een betere manier om over de maximumsnelheid op de snelwegen te communiceren.

De minister benadrukte gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer dat automobilisten 130 kilometer per uur mogen, tenzij een andere snelheid wordt aangegeven.

"Veel mensen denken nu: als ik geen snelheidsbord zie, hoe hard mag ik dan?", zei Schultz. "Het gaat dus niet zozeer om de borden, want die kloppen. Het gaat meer om de perceptie van de automobilist." Daar moet dus 'iets slims' op worden verzonnen, zonder dat er heel veel borden bijkomen.

PvdA, SP, PVV, D66 en CDA zeiden eerder dat Schultz echt iets moet doen aan de onduidelijke snelheidsborden langs de weg. Ook haar eigen partij, de VVD, was kritisch. VVD-Kamerlid Ton Elias wil dat langs de weg beter wordt getoond hoe hard je mag rijden. Een publiekscampagne vond hij geen goed idee. "Dat is geldverspilling", aldus Elias.

Schultz zegde toe dat ze gaat meten of automobilisten over een half jaar meer tevreden zijn over de snelheidsborden. Ze zei keihard aan de slag te gaan, maar niet te kunnen garanderen dat iedereen over een half jaar weet hoe het zit.

Nu is volgens onderzoek twee derde van de bestuurders tevreden of neutraal. "Ik zie dus ook dat we nog heel wat moeten doen om het weggebruikers zo duidelijk mogelijk te maken", aldus Schultz.

bron: ANP

Autorijden en medicijn gebruik

Bestuurder te weinig bewust van invloed medicijnen op rijgedrag’

Gepubliceerd op 09-04-2014 om 13:58
apotheek, medicijnen

Automobilisten zijn zich te weinig bewust van de invloed die medicijnen kunnen hebben op hun rijgedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Personen voor wie het eigenlijk niet verantwoord is om de weg op te gaan omdat ze bijvoorbeeld antidepressiva, middelen tegen epilepsie of zelfs bepaalde hooikoortstabletten slikken, nemen als gevolg daarvan dus gewoon deel aan het verkeer. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) start dit voorjaar met een campagne om medicijngebruikers te wijzen op de gevaren voor henzelf en voor anderen. 

Effect

Apotheken delen medicijnen in drie verschillende categorieën in. Al die medicijnen worden volgens de wet voorzien van een gele sticker die waarschuwt voor de effecten op de rijvaardigheid. Maar het advies om geen auto te rijden in combinatie met de medicatie, kan door rijbewijsbezitters gemakkelijk in de wind worden geslagen of niet worden opgemerkt.

Wat de situatie daarnaast bemoeilijkt is dat veel middelen, zoals hooikoortsmedicijnen en pillen tegen wagenziekte, ook bij drogisten verkrijgbaar zijn. Daar mogen wegens Europese wetgeving geen aanvullende stickers op de producten worden geplakt, terwijl de middelen toch van invloed op het rijgedrag kunnen zijn.

Medicijnen

Maar het zijn voornamelijk de effecten van slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva, medicijnen tegen epilepsie en sommige middelen tegen hoge bloeddruk die tot gevaren leiden, zo stelt het IVM. ”Die middelen kunnen suffig maken, ervoor zorgen dat de automobilist wazig of minder goed gaat zien of een spierverslappende werking hebben”, zo laat woordvoerder Ruud Coolen van Brakel in een uitzending van Radar weten. “Wij zien dat ook artsen en apothekers die gevaren nog wel eens onderschatten.”

“Buiten het feit dat je slechter aan het verkeer deelneemt en ongelukken kunt krijgen, kan het ook zo zijn dat je aansprakelijk wordt gesteld als je een ongeluk hebt veroorzaakt. Dat is hetzelfde als wanneer je alcohol hebt gedronken.”

Drogist

Volgens de Wegenverkeerswet mag je geen voertuigen besturen als je onder invloed bent van een medicijn dat je rijvaardigheid vermindert. Apothekers en artsen moeten patiënten inlichten over mogelijke bijwerkingen en alternatieven. Het niet geven van die informatie betekent dat artsen en apothekers in gebreke blijven. Maar wanneer de patiënt de informatie ontvangen heeft, is hij zelf verantwoordelijk voor de beslissing om een voertuig te besturen.

Volgens het IVM is de wet vrij strikt, maar de uitvoering ervan ingewikkeld. Dat betekent dat er in de manier van handhaven nogal wat verschillen te zien zijn. Oorzaak daarvan is volgens het instituut dat er nog geen test bestaat waarmee, net als bij alcohol, langs de wegen gecontroleerd kan worden op het gebruik van geneesmiddelen.

Daling aantal verkeersdoden

Aantal verkeersdoden daalt met 12 procent: vorig jaar 570

Bron: www.verkeerspro.nl
ongeluk, snelweg

In 2013 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn er 80 minder dan het jaar ervoor, een daling van ruim 12 procent. De daling is beduidend sterker dan het Europese gemiddelde van 8 procent. Er vielen vooral onder motorrijders, maar daarnaast ook onder inzittenden van personenauto’s, fietsers en voetgangers minder dodelijke slachtoffers. De cijfers zijn donderdagochtend bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Leeftijd

Het aantal kinderen (0 tot 18) dat omkwam in het verkeer, is gedaald van 40 in 2012, naar 23 in 2013, een afname van 42,5%. In 2013 waren ook minder 65-plussers slachtoffer van een dodelijk ongeval op de weg. Maar zij blijven met 230 dodelijke slachtoffers in 2013 een kwetsbare groep, vooral op de fiets.

Het aantal slachtoffers daalde bij vrijwel elke vervoertype.Onder motorrijders is een forse daling van 46% te zien. Het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer daalde met 8%. De meeste slachtoffers vielen  net als in voorgaande jaren onder mensen in een personenauto, maar ook in deze groep is een daling van 17%  te zien.

Wegtype

Op de rijkswegen vielen in 2013 32 doden minder dan in het jaar daarvoor. Dat is een daling van 36%. Ook op het onderliggende wegennet daalde het aantal doden. Op provinciale wegen nam het af met 20 slachtoffers en op gemeentelijke wegen kwamen 29 mensen minder om het leven.

Minister Schultz werkt in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid samen met overheden en maatschappelijk partners aan de verdere verbetering van de verkeersveiligheid. Omdat veruit de meeste slachtoffers vallen op het onderliggende wegennet, heeft de minister met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten een lokale aanpak Veilig Fietsen maken. Daarin zetten zij maatregelen om fietsen veiliger te maken.

De minister wordt daarbij ondersteund door een ambassadeursgroep van zeven burgemeesters en de Commissaris van de Koning van Overijssel. Ook ondersteunt Schultz het programma Blijf Veilig Mobiel dat zich richt op veilige mobiliteit voor ouderen.

 

Eindelijk duidelijkheid diverse snelheden

Maximumsnelheid iedere kilometer op hectometerbordje

Gepubliceerd op 27-04-2014, Bron: www.verkeerspro.nl
Hectometerpaaltjes, maximumsnelheid

Om verwarring over de maximumsnelheid op autosnelwegen te voorkomen, worden per 1 juni de hectometerbordjes op de hele kilometer voorzien van een snelheidsaanduiding. Bij snelwegen met drie of meer rijstroken worden de paaltjes ook links van de weg voorzien van het geldende maximum. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu laten weten.

Hectometerbordjes

Op de spitsstrooktrajecten worden de hectometerbordjes niet aangepast, zo heeft minister Schultz daarnaast besloten. Dit omdat de snelheid daar frequent met kantelwalsborden wordt aangegeven, zo is de redenatie.

De minister liet eerder al Rijkswaterstaat verschillende opties uitwerken om de aanduiding van maximumsnelheden langs de weg te verbeteren. “De verschillende opties heb ik gewogen aan de hand van onder andere de criteria ‘eenduidig voor de weggebruiker’ en ‘gebruik van bewezen technieken’, aldus de minister in haar brief aan de Tweede Kamer.

Kosten

Minister Schultz schat dat het aanpassen van de bordjes circa 2,3 miljoen euro gaat kosten. Ze verwacht de kosten te kunnen dekken met de gereserveerde middelen voor de invoering van 130 km/h.

Deze website maakt gebruik van Cookies.

Door op onderstaande knop te klikken, stemt u in met het gebruik van Cookies. Meer informatie

Ik geef toestemming

Informatie over cookiegebruik

Onze website gebruikt cookies ter verificatie, navigatie en andere toepassingen, maar registreert geen privacy gevoelige informatie! Wij slaan geen persoonlijke gegevens op van bezoekers van de website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De informatie die door de website wordt gebruikt om u op maat te bedienen, zoals uw naam en postcode, wordt niet opgeslagen in een gegevensbestand en blijft niet bewaard na uw bezoek aan onze site. Informatie die u aan ons verstrekt wordt niet aan derden overhandigd.

Voor meer informatie over de Nederlandse bepalingen rond gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van Consuwijzer

Voor meer informatie over de Europese richtlijnen rond het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van EU richtlijnen

Meer informatie hoe u de cookies instellingen kunt wijzigen in uw browser vindt u op de website via deze snelkoppeling.