Bestuur VVN afdeling Baarn

bestuur ap ws

Van links naar rechts voorste rij: Gea de Lange, Liesbeth van der Burgh - De Haan, Joke van Vulpen-Scheer

achterste rij:  Gerard van VulpenMichiel  van der Burgh


Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die wellicht deel willen uitmaken van ons bestuur.

Lijkt het u leuk om samen met ons te werken aan de verkeersveiligheid binnen onze gemeente, of wilt u nadere informatie over een bestuursfunctie, neem dan contact op met onze secretaris via het contactformulier.


Het bestuur van de afdeling Baarn bestaat volledig uit vrijwilligers. Het bestuur wordt gekozen uit- en door de Baarnse VVN leden en bestaat normaliter uit 7 personen.

Taken van het afdelingsbestuur:

Het afdelingsbestuur is belast met het besturen van de afdeling. Hiertoe heeft het onder andere tot taak:

  • het meewerken aan de uitvoering van het jaarlijks door de verenigingsraad goedgekeurde verenigingswerkplan;
  • het bijdragen aan de totstandkoming van het districtswerkplan en meewerken aan de uitvoering daarvan;
  • het organiseren van verkeersveiligheidsactiviteiten binnen zijn werkgebied;
  • het onderhouden van contacten met de contactpersonen, adviseurs, gemeentelijke overheid, de plaatselijke scholen, de plaatselijke politie en andere plaatselijke organisaties;
  • het werven van leden, informeren van leden en betrekken van leden bij de uitvoering van verkeersveiligheidsactiviteiten;
  • het samenwerken met contactpersonen, adviseurs en belendende afdelingen, al dan niet in regionaal samenwerkingsverband;
  • het afstemmen van belangrijke, dan wel werkgebied overstijgende zaken met het districtsbestuur en/of met collega-afdelingen.

Deze website maakt gebruik van Cookies.

Door op onderstaande knop te klikken, stemt u in met het gebruik van Cookies. Meer informatie

Ik geef toestemming

Informatie over cookiegebruik

Onze website gebruikt cookies ter verificatie, navigatie en andere toepassingen, maar registreert geen privacy gevoelige informatie! Wij slaan geen persoonlijke gegevens op van bezoekers van de website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De informatie die door de website wordt gebruikt om u op maat te bedienen, zoals uw naam en postcode, wordt niet opgeslagen in een gegevensbestand en blijft niet bewaard na uw bezoek aan onze site. Informatie die u aan ons verstrekt wordt niet aan derden overhandigd.

Voor meer informatie over de Nederlandse bepalingen rond gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van Consuwijzer

Voor meer informatie over de Europese richtlijnen rond het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van EU richtlijnen

Meer informatie hoe u de cookies instellingen kunt wijzigen in uw browser vindt u op de website via deze snelkoppeling.