Het landelijk schriftelijk- en plaatselijk praktisch verkeersexamen

Goede verkeerseducatie helpt de verkeersveiligheid voor de kinderen te vergroten. Mee doen aan het landelijk schriftelijk- en het lokaal praktisch Verkeersexamen stimuleert de scholen om extra aandacht aan de verkeerslessen te geven.

theoretisch verkeersexamenIeder jaar opnieuw blijkt dan ook dat de ouders van de kinderen het bijzonder op prijs stellen als de school meedoet aan het Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Eigenlijk is het voor de ouders en de leerlingen een vast onderdeel van het schoolprogramma geworden. Zowel ouders als schoolleiding onderschrijven de visie van VVN dat niet alleen de theoretische instructie nodig is, maar dat het van essentieel belang is dat de kinderen ook oefenen en ervaring opdoen in de praktijk.

Bijna alle basisscholen in Baarn zijn in het bezit van het UVL (Utrechts Verkeersveiligheids Label) Scholen die dit Label hebben behaald, geven daarmee aan dat zij verkeersveiligheid en verkeereducatie hoog in het vaandel hebben staan. Om het Label te mogen behouden, moeten de scholen jaarlijks meedoen aan de verkeersexamens.

praktisch verkeersexamenDe gemeente Baarn is een UVL-gemeente. Daarmee heeft de gemeente zich gecommitteerd aan het UVL en zij steunt daarmee tevens het verkeersexamen in de gemeente.

VVN afdeling Baarn neemt de organisatorische kant van het examen voor haar rekening. Onderdeel daarvan is het organiseren van een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen die aan het examen gaan deelnemen. Daarbij krijgen de ouders een algemene uitleg over het examen en wordt specifiek ingegaan op de te rijden route, de verkeersregels en verkeerstekens waar de kinderen op de route mee te maken krijgen en de technische eisen waaraan de fiets moet voldoen om aan het examen mee te mogen doen. De ouders ontvangen via de scholen t.z.t. een uitnodiging voor deze avond.

Deze website maakt gebruik van Cookies.

Door op onderstaande knop te klikken, stemt u in met het gebruik van Cookies. Meer informatie

Ik geef toestemming

Informatie over cookiegebruik

Onze website gebruikt cookies ter verificatie, navigatie en andere toepassingen, maar registreert geen privacy gevoelige informatie! Wij slaan geen persoonlijke gegevens op van bezoekers van de website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De informatie die door de website wordt gebruikt om u op maat te bedienen, zoals uw naam en postcode, wordt niet opgeslagen in een gegevensbestand en blijft niet bewaard na uw bezoek aan onze site. Informatie die u aan ons verstrekt wordt niet aan derden overhandigd.

Voor meer informatie over de Nederlandse bepalingen rond gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van Consuwijzer

Voor meer informatie over de Europese richtlijnen rond het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van EU richtlijnen

Meer informatie hoe u de cookies instellingen kunt wijzigen in uw browser vindt u op de website via deze snelkoppeling.