Gemeentelijke Adviescommissie Verkeer

gemeentehuis baarnEén van de bestuursleden van VVN afdeling Baarn heeft zitting in de gemeentelijke 'Adviescommissie Verkeer'. VVN afdeling Baarn komt in deze commissie op voor de belangen van alle weggebruikers en die van de zwakkere weggebruikers (fietsers en voetgangers) in het bijzonder. VVN behartigd hierin dus geen individuele belangen.

Tot 2011 kende de gemeente Baarn een gemeentelijke Werkgroep Verkeer. Omdat deze niet openbaar was en de burgers van Baarn niet (in)direct in die werkgroep vertegenwoordigd waren, heeft VVN afdeling Baarn begin 2010 aan zowel Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraard geadviseerd om de betrokkenheid tussen het gemeentebestuur en de Baarnse burgers op verkeersgebied te vergroten, door de burgers eerder en actiever te betrekken bij een meer openbare vorm van verkeersoverleg. In het voorstel adviseerden wij om de toenmalige Werkgroep Verkeer op te heffen en het college daarvoor in de plaats een 'Verkeersadviescommissie' in te laten stellen, zoals daartoe de mogelijkheid wordt geboden in de Gemeentewet. Door het openbare karakter van een dergelijke commissie maakt de gemeente haar verkeersbeleid transparanter, waardoor de burger een beter beeld van het gemeentelijk verkeersbeleid krijgt en er meer interactie tussen gemeente en burger ontstaat. Ons voorstel werd door Groen Links Baarn geadopteerd en kreeg uiteindelijk instemming van de gemeenteraad. Sinds 1 december 2011 is de oprichting een feit.

De verslagen van de Adviescommissie Verkeer zijn terug te vinden op de website van de gemeente Baarn.

Deze website maakt gebruik van Cookies.

Door op onderstaande knop te klikken, stemt u in met het gebruik van Cookies. Meer informatie

Ik geef toestemming

Informatie over cookiegebruik

Onze website gebruikt cookies ter verificatie, navigatie en andere toepassingen, maar registreert geen privacy gevoelige informatie! Wij slaan geen persoonlijke gegevens op van bezoekers van de website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De informatie die door de website wordt gebruikt om u op maat te bedienen, zoals uw naam en postcode, wordt niet opgeslagen in een gegevensbestand en blijft niet bewaard na uw bezoek aan onze site. Informatie die u aan ons verstrekt wordt niet aan derden overhandigd.

Voor meer informatie over de Nederlandse bepalingen rond gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van Consuwijzer

Voor meer informatie over de Europese richtlijnen rond het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van EU richtlijnen

Meer informatie hoe u de cookies instellingen kunt wijzigen in uw browser vindt u op de website via deze snelkoppeling.