Actie 'Op voeten en fietsen naar school'

Op voeten en fietsen naar schoolZelf veilig naar school fietsen of lopen is belangrijk voor kinderen. Ze leren hierdoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen. Helaas gaan veel kinderen niet op de fiets of lopend naar school, maar worden ze met de auto gebracht omdat ouders de schoolroutes onveilig vinden. Maar daar kunnen ouders van schoolgaande kinderen zelf verandering in brengen!

Wat willen we op de actiedag bereiken?

We willen graag dat de ouders op de actiedag de positieve kanten van het lopen en/of fietsen met kinderen ervaren. Door kinderen altijd met de auto te brengen leren kinderen niet zelf aan het verkeer deel te nemen. Bovendien verhoogt veel autoverkeer rondom de school de onveiligheid. De medewerking van de gemeente aan de actiedag 'Op Voeten en Fietsen naar school' is belangrijk. We roepen dan ook de gemeente op om op de actiedag 'Op Voeten en Fietsen naar school' maatregelen te treffen die het aantrekkelijk maken om lopend of fietsend naar school te komen.

Wat houdt de 'Op Voeten en Fietsen naar school'-dag in?

De actiedag 'Op Voeten en Fietsen naar school' is er om ouders aan te moedigen hun kinderen lopend of fietsend naar school te laten gaan. Tevens laat u tijdens de actiedag 'Op Voeten en Fietsen naar school' aan uw gemeente zien waar fiets- en looproutes van en naar school onveilig zijn. De actiedag kan de eerste stap zijn op weg naar een veiliger schoolomgeving én een stimulans om meer kinderen te voet of per fiets naar school te laten gaan.

Zelfstandige mobiliteit is belangrijk voor kinderen

Zelfstandige mobiliteit, zoals zelf naar school kunnen gaan, is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het van belang dat ouders hun kinderen al van jongs af aan lopend of met de fiets naar school brengen. Door de dagelijkse routine van het samen naar school lopen of fietsen leren kinderen vanzelf gevaarlijke situaties te herkennen en vervolgens hoe daar mee om te gaan. Kinderen leren zo geleidelijk aan zelf aan het verkeer deel te nemen.

De actiedag 'Op Voeten en Fietsen naar school' is onderdeel van de 'Week van de Vooruitgang' waarin duurzame mobiliteit centraal staat. Het is de bedoeling dat kinderen op die dag allemaal lopend of fietsend naar school gaan. De schoolroute wordt speciaal afgezet, zodat dit ook mogelijk is. Veel scholen vragen deze dag op een ludieke manier aandacht voor de onveilige schoolomgeving en -routes.

Het initiatief voor deze actie ligt bij de Baarnse Basisscholen.

Hoewel VVN afdeling Baarn deze actie zoveel mogelijk stimuleert, ligt het initiatief en de uitvoering van deze actie bij de basisscholen zelf. De verkeersouders vervullen daarbij een zeer belangrijke rol.

Deze website maakt gebruik van Cookies.

Door op onderstaande knop te klikken, stemt u in met het gebruik van Cookies. Meer informatie

Ik geef toestemming

Informatie over cookiegebruik

Onze website gebruikt cookies ter verificatie, navigatie en andere toepassingen, maar registreert geen privacy gevoelige informatie! Wij slaan geen persoonlijke gegevens op van bezoekers van de website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De informatie die door de website wordt gebruikt om u op maat te bedienen, zoals uw naam en postcode, wordt niet opgeslagen in een gegevensbestand en blijft niet bewaard na uw bezoek aan onze site. Informatie die u aan ons verstrekt wordt niet aan derden overhandigd.

Voor meer informatie over de Nederlandse bepalingen rond gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van Consuwijzer

Voor meer informatie over de Europese richtlijnen rond het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar de website van EU richtlijnen

Meer informatie hoe u de cookies instellingen kunt wijzigen in uw browser vindt u op de website via deze snelkoppeling.